Jagoda

Jagode spadaju u omiljeno voće većine evropskog stanovništva. Bogatije su s vitaminom C od limuna i prva su voćna vrsta koja dospijeva u našim krajevima.
Porijeklom je iz Južne Amerike, a danas se u evropi sadi oko 200 kultivara. Po vrmenu dospijevanja se dijele na:
rane, srednje i kasne.

Pored ovih imamo još i šumske jagode, te takozvane mjesečarke, to su jagode koje plodonose tokom cijelog ljeta.

Comments are closed.